เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ผู้ประกอบการมักต้องการขยายการดำเนินงานโดยการเช่าหรือซื้อโกดังสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ทำงานสำหรับพนักงาน หรือเป็นที่เก็บอุปกรณ์และเครื่องจักร  มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการตัดสินใจว่าจะใช้บริการจากบริษัทให้เช่าโกดังหรือซื้อพื้นที่คลังสินค้า ทั้งนี้ ขนาด ที่ตั้งของพื้นที่ ประเภทธุรกิจ และงบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญทั้งหมด ธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วหรือมีสินค้าคงคลังผันผวนตามฤดูกาลอาจได้รับประโยชน์จากการใช้โกดังให้เช่า เพราะช่วยให้ธุรกิจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันธุรกิจที่มีสินค้าคงคลังขนาดใหญ่หรือกำลังเติบโตอาจต้องซื้อพื้นที่คลังสินค้าอย่าง โรงงานสำเร็จรูป หรือโกดังสำเร็จรูป เพื่อให้ธุรกิจสามารถควบคุมพื้นที่ได้มากขึ้นและสามารถปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะได้  บทความต่อไปนี้จะอธิบายถึงข้อดีที่โดดเด่นของการซื้อและเช่าโกดัง เพื่อให้ผู้ประกอบการทำการเปรียบเทียบทั้งสองอย่าง แล้วนำไปสู่การตัดสินใจว่าสิ่งใดที่เหมาะกับความต้องการของธุรกิจมากที่สุด   ข้อดีของการซื้อโกดังสำเร็จรูป การตัดสินใจเลือกซื้อโกดังหรือโรงงานสำเร็จรูปมีวัตถุประสงค์หลักในระยะยาว ควรพิจารณาจากความต้องการพื้นที่จัดเก็บของธุรกิจ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วการค้นหาโกดังที่สร้างไว้แล้วเพื่อขายนั้นเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีข้อข้อได้เปรียบอีกหลายด้าน ดังนี้ เงินที่จ่ายไปในระยะยาว เงินที่จ่ายไปทั้งหมดในรูปของค่าเช่าที่ต้องจ่ายเป็นเวลาหลายปี อาจจบลงที่มากกว่าเงินที่จ่ายเพื่อซื้อโกดังสำเร็จรูป หากคุณอยู่ในธุรกิจ เช่น ร้านค้าปลีก ซึ่งสถานที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญ การซื้ออาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากค่าเช่าในอนาคตที่อาจเพิ่มขึ้น ประหยัดภาษี การซื้อสามารถลดภาษีได้ แม้ว่าค่าเช่าที่จ่ายอาจไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ แต่เงินที่คุณใช้จ่ายในการซื้อสามารถหักภาษีได้ หากคุณใช้เงินกู้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ จะมีการหักเงินสำหรับดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับ EMI ส่งผลให้ประหยัดได้มาก เป็นเจ้าของทรัพย์สิน เมื่อซื้อคลังสินค้า จะทำให้คุณเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด โดยสามารถควบคุมหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น เป็นเรื่องง่ายที่จะขยายโครงสร้างบางอย่างโดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ให้เช่าโกดัง นอกจากนี้ ทรัพย์สินใหม่ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของคุณในฐานะบริษัท  เพิ่มมูลค่า ทรัพย์สินจะค่อย ๆ เพิ่มมูลค่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพิ่มมูลค่าสุทธิของคุณในฐานะธุรกิจ เมื่อถึงเวลาขายผลประโยชน์จะเป็นของคุณทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากการเช่าซึ่งผู้ให้เช่ามุ่งหวังที่จะทำกำไร เปลี่ยนจากผู้ซื้อมาเป็นผู้ให้เช่า การย้ายออกจากโกดังหรือโรงงานที่ซื้อไว้อาจทำให้คุณมีทางเลือกในการเช่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเงินทุนเข้าสู่บริษัทมากขึ้น ทั้งนี้มีแนวโน้มว่ามูลค่าการเช่าอาจสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดและการพัฒนาในท้องถิ่น   ข้อดีของโกดังให้เช่า การเช่าโกดังเพื่อการพาณิชย์แทนการซื้อมีเป็นประโยชน์มากมาย มีทั้งความคุ้มค่าและหลากหลาย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีไม่น้อยไปหว่าการซื้อ ต่อไปนี้จะแสดงข้อดีของการเช่าโกดังสินค้า กระแสเงินสด การเช่าดีกว่าการซื้อ หากคุณค่อนข้างใหม่ในธุรกิจและกระแสรายได้ของธุรกิจกำลังเพิ่มขึ้น การเช่าซื้อจากบริษัทให้เช่าโกดังเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ในกรณีของการเช่า...