โรงงานสำเร็จรูป
พร้อมอาคารสำนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม – กลาง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยแต่หลังจะประกอบด้วยพื้นที่ที่ใช้เป็นโรงงาน สำนักงาน และที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกทั้งสาธารณูปโภคจากส่วนกลาง

  • ถนนเมนท์เข้าโครงการ กว้าง 20 เมตร
  • ถนนเข้าซอย กว้าง 15 เมตร
  • ไฟฟ้าแสงสว่าง
  • มีพนักงานรักษาความปลอดภัยทางเข้า – ออก 24 ชั่วโมง

Our Service

โรงงานสำเร็จรูปที่ได้รับการออกแบบอย่างลงตัว และเหมาะสมที่สุด

อาคารสำหรับโรงงาน 2 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 225 – 259 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 440 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 1,360 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 1,780 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1-2 ชั้น ออฟฟิศ 1-3 ชั้น

เนื้อที่ 200 – 230 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 440 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 580 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 1,020 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 180 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 320 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 445 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 765 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 180 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 320 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 445 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 765 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1 ชั้น

เนื้อที่ 149 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 450 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 450 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 2 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 748 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิต 1,056 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 4,074 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 5,130 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร

Our Service

อาคารสำหรับโรงงาน 2 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 225 – 259 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 440 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 1,360 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 1,780 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1-2 ชั้น ออฟฟิศ 1-3 ชั้น

เนื้อที่ 200 – 230 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 440 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 580 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 1,020 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 180 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 320 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 445 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 765 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 180 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 320 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 445 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 765 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1 ชั้น

เนื้อที่ 149 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 450 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 450 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 2 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 748 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิต 1,056 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 4,074 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 5,130 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
new-promotion-photo-bg