ให้เช่าโกดัง

การซื้อกับการเช่าโกดัง แบบไหนดีที่สุด

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ผู้ประกอบการมักต้องการขยายการดำเนินงานโดยการเช่าหรือซื้อโกดังสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ทำงานสำหรับพนักงาน หรือเป็นที่เก็บอุปกรณ์และเครื่องจักร 

มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการตัดสินใจว่าจะใช้บริการจากบริษัทให้เช่าโกดังหรือซื้อพื้นที่คลังสินค้า ทั้งนี้ ขนาด ที่ตั้งของพื้นที่ ประเภทธุรกิจ และงบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญทั้งหมด ธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วหรือมีสินค้าคงคลังผันผวนตามฤดูกาลอาจได้รับประโยชน์จากการใช้โกดังให้เช่า เพราะช่วยให้ธุรกิจไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันธุรกิจที่มีสินค้าคงคลังขนาดใหญ่หรือกำลังเติบโตอาจต้องซื้อพื้นที่คลังสินค้าอย่าง โรงงานสำเร็จรูป หรือโกดังสำเร็จรูป เพื่อให้ธุรกิจสามารถควบคุมพื้นที่ได้มากขึ้นและสามารถปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะได้ 

บทความต่อไปนี้จะอธิบายถึงข้อดีที่โดดเด่นของการซื้อและเช่าโกดัง เพื่อให้ผู้ประกอบการทำการเปรียบเทียบทั้งสองอย่าง แล้วนำไปสู่การตัดสินใจว่าสิ่งใดที่เหมาะกับความต้องการของธุรกิจมากที่สุด

 

ข้อดีของการซื้อโกดังสำเร็จรูป

การตัดสินใจเลือกซื้อโกดังหรือโรงงานสำเร็จรูปมีวัตถุประสงค์หลักในระยะยาว ควรพิจารณาจากความต้องการพื้นที่จัดเก็บของธุรกิจ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วการค้นหาโกดังที่สร้างไว้แล้วเพื่อขายนั้นเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีข้อข้อได้เปรียบอีกหลายด้าน ดังนี้

  • เงินที่จ่ายไปในระยะยาว

เงินที่จ่ายไปทั้งหมดในรูปของค่าเช่าที่ต้องจ่ายเป็นเวลาหลายปี อาจจบลงที่มากกว่าเงินที่จ่ายเพื่อซื้อโกดังสำเร็จรูป หากคุณอยู่ในธุรกิจ เช่น ร้านค้าปลีก ซึ่งสถานที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญ การซื้ออาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากค่าเช่าในอนาคตที่อาจเพิ่มขึ้น

  • ประหยัดภาษี

การซื้อสามารถลดภาษีได้ แม้ว่าค่าเช่าที่จ่ายอาจไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ แต่เงินที่คุณใช้จ่ายในการซื้อสามารถหักภาษีได้ หากคุณใช้เงินกู้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ จะมีการหักเงินสำหรับดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับ EMI ส่งผลให้ประหยัดได้มาก

  • เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

เมื่อซื้อคลังสินค้า จะทำให้คุณเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด โดยสามารถควบคุมหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น เป็นเรื่องง่ายที่จะขยายโครงสร้างบางอย่างโดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ให้เช่าโกดัง นอกจากนี้ ทรัพย์สินใหม่ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของคุณในฐานะบริษัท 

  • เพิ่มมูลค่า

ทรัพย์สินจะค่อย ๆ เพิ่มมูลค่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพิ่มมูลค่าสุทธิของคุณในฐานะธุรกิจ เมื่อถึงเวลาขายผลประโยชน์จะเป็นของคุณทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากการเช่าซึ่งผู้ให้เช่ามุ่งหวังที่จะทำกำไร

  • เปลี่ยนจากผู้ซื้อมาเป็นผู้ให้เช่า

การย้ายออกจากโกดังหรือโรงงานที่ซื้อไว้อาจทำให้คุณมีทางเลือกในการเช่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเงินทุนเข้าสู่บริษัทมากขึ้น ทั้งนี้มีแนวโน้มว่ามูลค่าการเช่าอาจสูงขึ้นเรื่อย ๆ ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดและการพัฒนาในท้องถิ่น

 

ข้อดีของโกดังให้เช่า

การเช่าโกดังเพื่อการพาณิชย์แทนการซื้อมีเป็นประโยชน์มากมาย มีทั้งความคุ้มค่าและหลากหลาย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีไม่น้อยไปหว่าการซื้อ ต่อไปนี้จะแสดงข้อดีของการเช่าโกดังสินค้า

  • กระแสเงินสด

การเช่าดีกว่าการซื้อ หากคุณค่อนข้างใหม่ในธุรกิจและกระแสรายได้ของธุรกิจกำลังเพิ่มขึ้น การเช่าซื้อจากบริษัทให้เช่าโกดังเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ในกรณีของการเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นจะถูกกำหนดไว้ที่เงินประกันและค่าเช่าเดือนแรก ในกรณีของการซื้อ ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นจะเท่ากับราคาทั้งหมดของอสังหาริมทรัพย์ 

  • การบำรุงรักษาทรัพย์สิน

หลาย ๆ บริษัทที่มีโกดังให้เช่า มักจะเป็นผู้ดูแลการบำรุงรักษาทรัพย์สิน หากคุณไม่ต้องการดูแลบำรุงรักษาตามระยะเวลาและต้องการมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจหลัก การเช่าโกดังสำเร็จรูปหรือโรงงานสำเร็จรูปอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เพราะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาน้อยกว่าการซื้อหรือสร้างคลังสินค้า หากคุณซื้ออสังหาริมทรัพย์ 

  • การรักษาความยืดหยุ่น

หากต้องการรักษาความยืดหยุ่นและไม่ผูกติดกับสถานที่เดียวเป็นเวลานาน การเช่าช่วยให้มีความคล่องตัวมากกว่าการซื้อทันที การย้ายไปยังตำแหน่งใหม่โดยการขายทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่ซื้อมาอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาทรัพย์สินกำลังแข็งค่าขึ้น

  • ไม่ต้องมีเงินดาวน์ 

กระบวนการซื้อโกดังสินค้าแบบเก่าต้องใช้เงินมัดจำบางส่วนจากมูลค่าทั้งหมด ด้วยการเช่าซื้อ สิ่งที่คุณต้องมีคือชำระค่าเช่ารายเดือนและเงินมัดจำที่เทียบเท่ากัน สิ่งนี้ทำให้เงินทุนเริ่มต้นสำหรับการใช้คลังสินค้าค่อนข้างเป็นมิตรกับเงินทุน

วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกซื้อหรือเช่าโกดังคือหลังจากที่ได้เห็นภาพรวมของตัวเลือกทั้งหมดแล้ว ควรมุ่งเน้นไปที่ความต้องการในการจัดเก็บของธุรกิจว่าต้องการอะไร สนใจโกดังให้ซื้อหรือเช่าโกดัง ติดต่อ ตวงธนานคร บริการโกดังให้เช่า โรงงานให้เช่า โกดังสำเร็จรูป และโรงงานสำเร็จรูป บนพื้นที่ริมถนนเพชรเกษม เป็นทำเลที่สะดวกในการคมนาคมมีการเชื่อมต่อกับถนนหลายสาย และไม่ประสบปัญหาน้ำท่วม มีความพร้อมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งโรงพยาบาล, ธนาคาร, สถานที่ราชการ, ห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน

ภายในโครงการได้ออกแบบอย่างลงตัว ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ออกแบบเป็นแฝดคู่สามารถระบายอากาศได้ดีเยี่ยม แสงสว่างจากหน้าต่าง ช่องแสงรอบอาคาร อีกทั้งมีทางออกฉุกเฉิน รวมทั้งมีหอพักพนักงาน รวมไปถึงถนนของโครงการที่กว้างถึง 20 เมตร มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิดภายในโครงการ เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ : https://www.tuangtana.com

ที่มาข้อมูล : https://housing.com

No Comments

Post A Comment