tuangtana
nakorn

ตวงธนานคร ให้บริการเช่าโกดัง โกดังสำเร็จรูป โรงงานให้เช่า และ โรงงานสำเร็จรูป โครงสร้างแข็งแรงได้มาตรฐาน บนพื้นที่ริมถนนเพชรเกษม ที่เป็นทำเลที่สะดวกในการคมนาคม มีการเชื่อมต่อกับถนนหลายสาย และไม่ประสบปัญหาน้ำท่วม มีความพรั่งพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

tuangtana
nakorn

ตวงธนานคร ให้บริการเช่าโกดังและโรงงานสำเร็จรูป บนพื้นที่ริมถนนเพชรเกษม ที่เป็นทำเลที่สะดวกในการคมนาคม มีการเชื่อมต่อกับถนนหลายสาย และไม่ประสบปัญหาน้ำท่วม มีความพรั่งพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

FACILITies

ระบบรักษา
ความปลอดภัย 24 ชม.
ใกล้ห้างสรรพสินค้า
แหล่งแรงงาน
มีหอพักพนักงาน
ให้บริการ
มีระบบ CCTV
มีสวนสาธารณะ
สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

FACILITies

ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
แหล่งแรงงาน
มีระบบ CCTV
ใกล้ห้างสรรพสินค้า
มีหอพักพนักงานให้บริการ
มีสวนสาธารณะ
สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

Benefits

ใกล้แหล่งขนส่ง

ริมถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นทำเลที่สะดวกในการคมนาคม ขนส่งอย่างยิ่ง เชื่อมต่อถนนหลักหลายสาย

เพรียบพร้อมลงตัว

ด้วยเนื้อที่ 195 ไร่ ภายในโครงการ จึงสะดวกในการ จัดสรรความพร้อมได้ครบถ้วน ประกอบด้วยหอพักอาศัยพนักงาน, สวนสาธารณะ

ถนนกว้าง น้ำไม่ท่วม

เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการเกิดน้ำท่วม มีถนนเข้าโครงการ กว้าง 20 เมตร และ รปภ. 24 ชม

หลากหลายรูปแบบ

มีโรงงานและโกดังหลายขนาด ตัวอาคารถูกออกแบบ เป็นแฝดคู่ สามารถระบายอากาศได้ดีเยี่ยม แสงสว่างจากหน้าต่าง ช่องแสงรอบอาคาร อีกทั้งมีทางออกฉุกเฉิน

Benefits

ใกล้แหล่งขนส่ง

ริมถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นทำเลที่สะดวกในการคมนาคม ขนส่งอย่างยิ่ง เชื่อมต่อถนนหลักหลายสาย

เพรียบพร้อมลงตัว

ด้วยเนื้อที่ 195 ไร่ ภายในโครงการ จึงสะดวกในการ จัดสรรความพร้อมได้ครบถ้วน ประกอบด้วยหอพักอาศัยพนักงาน, สวนสาธารณะ

ถนนกว้าง น้ำไม่ท่วม

เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการเกิดน้ำท่วม มีถนนเข้าโครงการ กว้าง 20 เมตร และ รปภ. 24 ชม

หลากหลายรูปแบบ

มีโรงงานและโกดังหลายขนาด ตัวอาคารถูกออกแบบ เป็นแฝดคู่ สามารถระบายอากาศได้ดีเยี่ยม แสงสว่างจากหน้าต่าง ช่องแสงรอบอาคาร อีกทั้งมีทางออกฉุกเฉิน

อาคารสำหรับโรงงาน 2 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 225 – 259 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 440 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 1,360 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 1,780 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1-2 ชั้น ออฟฟิศ 1-3 ชั้น

เนื้อที่ 200 – 230 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 440 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 580 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 1,020 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 180 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 320 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 445 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 765 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 180 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 320 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 445 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 765 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1 ชั้น

เนื้อที่ 149 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 450 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 450 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 2 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 748 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิต 1,056 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 4,074 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 5,130 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 2 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 225 – 259 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 440 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 1,360 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 1,780 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1-2 ชั้น ออฟฟิศ 1-3 ชั้น

เนื้อที่ 200 – 230 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 440 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 580 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 1,020 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 180 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 320 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 445 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 765 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 180 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิศ 320 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 445 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 765 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 1 ชั้น

เนื้อที่ 149 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 450 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 450 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร
อาคารสำหรับโรงงาน 2 ชั้น ออฟฟิศ 3 ชั้น

เนื้อที่ 748 ตร.ว

พื้นที่ใช้สอย ออฟฟิต 1,056 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอย โรงงาน 4,074 ตร.ม

พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 5,130 ตร.ม

แบบแปลนอาคาร

Location

ตวงธนานคร โกดัง – โรงงานให้เช่า ผสานทำเลกับพื้นที่ ที่เป็นใจ ริมถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นทำเลที่สะดวกในการคมนาคมขนส่งอย่างยิ่ง เชื่อมต่อถนนหลักหลายสาย ใกล้ศูนย์รวมขนส่งสินค้าที่สามารถกระจายสินค้า ไปได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีบริษัทขนส่งสินค้าเปิดให้บริการจำนวนมาก ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 2, สาย 3, สาย 4 และ สาย 5

ถนนสายหลัก
 • ถนนเพชรเกษม
 • ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี (ถนนบรมราชชนนี)
 • ถนนพระราม 2
 • ถนนกาญจนาภิเษก
สถานที่ราชการ
 • สำนักงานที่ทำการอำเภอสามพราน
 • สำนักงานการไฟฟ้าสามพราน
 • สำนักงานการประปาสามพราน
โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน
 • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
 • โรงพยาบาลสามพราน
 • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2
ธนาคารพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
สถานศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์
 • โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ศูนย์การค้า
 • เซ็นทรัล ศาลายา
 • เทสโก้โลตัส
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สถานที่ท่องเที่ยว
 • สวนสามพราน
 • ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
 • วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
 • ตลาดน้ำดอนหวาย
 • ตลาดสุขใจ
โรงแรมและสนามกอล์ฟ
 • โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์
 • โรสการ์เด้นท์ กอล์ฟคลับ

Location

ตวงธนานคร โกดัง – โรงงานให้เช่า ผสานทำเลกับพื้นที่ ที่เป็นใจ ริมถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็นทำเลที่สะดวกในการคมนาคมขนส่งอย่างยิ่ง เชื่อมต่อถนนหลักหลายสาย ใกล้ศูนย์รวมขนส่งสินค้าที่สามารถกระจายสินค้า ไปได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีบริษัทขนส่งสินค้าเปิดให้บริการจำนวนมาก ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 2, สาย 3, สาย 4 และ สาย 5

ถนนสายหลัก
 • ถนนเพชรเกษม
 • ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี (ถนนบรมราชชนนี)
 • ถนนพระราม 2
 • ถนนกาญจนาภิเษก
สถานที่ราชการ
 • สำนักงานที่ทำการอำเภอสามพราน
 • สำนักงานการไฟฟ้าสามพราน
 • สำนักงานการประปาสามพราน
โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน
 • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
 • โรงพยาบาลสามพราน
 • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2
ธนาคารพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
สถานศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์
 • โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
ศูนย์การค้า
 • เซ็นทรัล ศาลายา
 • เทสโก้โลตัส
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สถานที่ท่องเที่ยว
 • สวนสามพราน
 • ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
 • วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
 • ตลาดน้ำดอนหวาย
 • ตลาดสุขใจ
โรงแรมและสนามกอล์ฟ
 • โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์
 • โรสการ์เด้นท์ กอล์ฟคลับ
new-promotion-photo-bg